SVØMMERUTE:

Svømningen foregår i Almindsø, som er én af Danmarks reneste søer og vandkvaliteten i søen opfylder faktisk kravene for drikkevand. Normalt ligger vandtemperaturen på stævnedagen omkring 20º C.

Der svømmes en omgang på en 375 m lang bane med start og mål ved Østre Søbad. Banens hjørner er markeret med tydelige bøjer.

Starten foregår udenfor et ”hegn”, som angiver lavtvandsområde, og foregår på ca. 1,5 m vand. Der vil kun ved starten samt på det sidste stykke op til land være mulighed for at stå på bunden.

Der startes i grupper af 120 personer. Der er 3 minutter imellem hver start.

Anvendelse af kuldebeskyttende dragt er tilladt i henhold til Triatlon Danmarks regler herom. Det er påkrævet at bære badehætte under svømningen. Deltagerne får udleveret sponseret badehætte som en del af racepack. En motorbåd med frømænd, flere robåde og et antal hjælpere i kajak sørger for sikkerheden under svømningen. Desuden står vi i telefonisk kontakt med Falck. Stævneledelsen forbeholder sig ret til at tage svømmere ud af konkurrencen, såfremt det skønnes at fuldførelse af svømningen vil være til fare for svømmeren selv eller andre.

Hovedfolder: di_svmmestart.png

Ta' en tur i Almindsø her: https://www.youtube.com/watch?v=mjJflG5Rbrc

CYKELRUTE:
Ruten en meget afvekslende i et flot kupperet terræn syd for Silkeborg.

Cykelruten starter med en langsom kort udslusning, hvor der er mulighed for at klikke i pedalerne og finde det rigtige gear. I slutningen af udslusningen er der et 180graders sving, så hold hastigheden nede.

Fra Østre Søbad køres der på cykelstien langs Horsensvej op mod Virklund, på rutens første stigning. I tredje lysregulering efter start, efter 2 km drejes til højre ad Virklundvej, ned ad bakken igennem Virklund som går over i en rutens længste stigning på knap 2 km. For enden af Virklundvej efter 3,2 km drejes til højre ud på Horsensvej på cykelstien. Efter 3,5 km drejes til højre op ad Voldbygårdsvej, der går over i Horsbjergvej, som følges til der er kørt 6,3 km hvor der drejes til højre ad Rustrup Skovvej. Hvor Rustrup Skovvej ender drejes til højre mod Gjessø. Der køres igennem Gjessø og ud til højre på Brandevej. Efter 10,2 km kommer en stejl nedkørsel (den legendariske Gjessø Bakke). Her fortsætter Brandevej over i Gjessøvej, som følges til Silkeborg. Efter 15,3 km drejes i lysreguleringen til højre ad Sdr. Ringvej/ Horsensvej , som følges til mål ved Østre Søbad.

Op- og nedkørsler:
Start 3% Østre Søbad opkørsel (0,9km/24hm)
2,5km 4% Virklund –Voldbygårdvej opkørsel (1,9km/78hm)
7,5km 3% Gjessø opkørsel (0,9km/25hm)
10km 5% Gjessø nedkørsel (0,8km/40hm)
12,5km 2% Gjessøvej opkørsel (2,4km/54hm)


Tag en tur på 45km ruten her: http://www.youtube.com/watch?v=6rVjQYhgBr4

Stævnet vil blive afviklet med en 5m drafting regel.

LØBERUTE:

Løberuten ligger i et varieret terræn omkring Almind Sø. Der løbes på en ud/hjem med en sløjfe på, med vendepunkt ved 2,5 km. Ruten gennemløbes 1 gang. Der er depot kort efter vendepunktet ved 2,5 km.

Den første kilometer foregår på brede og faste skovstier med en mindre stigning umiddelbart efter start og en kort, men stejl stigning efter ca. 500 m, den berygtede Kroghs-Bænk. Den næste kilometer løbes langs Almind Sø og indeholder et stejlt nedløb. Fra anden til fjerde kilometer løbes på fortove og asfalterede cykelstier, hvoraf et stykke bliver på naturstien som opleves som en grøn ”tunnel” igennem skoven. Den sidste km er returløbet på en stor skovvej med et enkelt stejlt nedløb inden man kan lade sig hylde på opløbsstrækningen.

SPONSORER